Powrót do strony głównej
Rejestr zmian
drukuj wy¶lij
2017-04-26 13:16 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/509/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Pobiedziska` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:16 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/508/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Pobiedziska` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:14 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/507/17 z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ˝Świadc` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:12 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/506/17 z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie:wykonanie prawa pierwokupu` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:11 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/505/17 z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie:oświadczenie o niekorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kapalicy` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:09 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/504/17 z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na budowę bezpiecznego przejścia podziemnego pieszego pod torami kolejowymi w r` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:07 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/503/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług pocztowych na potrzeby UMiG Pobiedziska w roku 2017` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:05 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/502/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie:przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:04 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/501/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie:powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach-Letnisku` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:02 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/500/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie:wprowadzenia Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególnie usługi społeczne` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 13:00 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/499/17 z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie: oświadczenie o nie korzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Pobiedziskach` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:58 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/498/17 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Pobiedziska` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:57 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/497/17 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Pobiedziska` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:56 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/496/17 z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej położonych w Pobiedziskach` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:52 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/493/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na rok 2017 oraz zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:47 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/492/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2017` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:46 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/491/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 12:45 - modyfikacja zawartości strony `Zarządzenie nr VII/490/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach` przez użytkownia id20: Karolina Wierzbińska
zobacz
2017-04-26 09:47 - modyfikacja zawartości strony `Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego Gołuń KR I w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 54/1 i 54/3 w miejscowości Gołuń, gmina Pobiedziska, powiat poznański województwo wielkopolskie` przez użytkownia id44: Małgorzata Wieczorek
zobacz
2017-04-25 11:45 - modyfikacja zawartości strony `Obwieszczenie Burmistrza Pobiedzisk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.` przez użytkownia id21: Maciej Groszak
zobacz

początek  [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 712 ]   koniec
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
tel.: 48 61 8977 100
email: umig@pobiedziska.pl
http://www.pobiedziska.pl
NIP: 777-309-44-78
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Rejestr zmian
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI